Karta informacyjna przedsięwzięcia Warszawa

KIP Warszawa
KIP

Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Legionowo

Warszawa jest największym oraz najważniejszym ośrodkiem w kraju, gdzie coroczne inwestycje liczone są w miliardach złotych. Należy jednak pamiętać, że aby zainwestować w stolicy, należy się odpowiednio przygotować.

Szczególnych działań wymagają inwestycje, które w poważnym stopniu ingerują w środowisko. Wtedy oprócz standardowych formalności inwestor ma obowiązek przygotować również kartę informacyjną przedsięwzięcia, która służy zarówno decydentom, jak i lokalnemu społeczeństwu.

Inwestycje na dużą skalę w świetle prawa

O tym, na jakie inwestycje nakładane są dodatkowe obowiązki składania karty informacyjnej, traktuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy ustanowione w Polsce wynikają bezpośrednio z proekologicznej polityki Unii Europejskiej, a dokładnie z Aneksu II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Wszystkie najważniejsze aspekty prawne dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) znajdują się w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

KIP, czyli charakterystyka inwestycji

Karta informacyjna przedsięwzięcia ma bezpośredni związek z ochroną środowiska. Poważne inwestycje nierzadko odciskają znaczące piętno na przyrodzie. Wynika to chociażby z zajmowanych terenów oraz charakterystyki danej gałęzi przemysłu. Celem tworzenia KIP jest informowanie, a zatem transparentność całego przedsięwzięcia. Co zatem znajduje się w karcie informacyjnej? Do najważniejszych elementów można zaliczyć m.in.:

 • Określenie rodzaju przedsięwzięcia, charakterystyki całego procesu oraz poszczególnych etapów funkcjonowania przedsiębiorstwa, które ma powstać w danym miejscu.
 • Informacje o obszarze, który zajmie inwestycja, w tym wiele szczegółowych wiadomości, jak chociażby planowane zazielenienie części powierzchni inwestycyjnej.
 • Opis planowanych wariantów inwestycji, wykorzystywanej w tym celu technologii oraz jej skutków, np. poziom hałasu, emisja spalin do otoczenia.
 • Wpływ inwestycji na życie lokalnej społeczności, np. w kwestii zwiększonego ruchu drogowego czy nawet potencjalnych rozwiązań infrastrukturalnych dla zminimalizowania efektów intensyfikacji ruchu drogowego bezpośrednio związanego z działaniem nowej firmy w regionie.
 • Kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak wykorzystanie surowców naturalnych, emisja szkodliwych substancji do ekosystemu czy rodzaj wykorzystywanego paliwa.
 • Informacje na temat ewentualnej ingerencji w obszary chronione ze względu na wartość środowiskową, jak np. pomniki przyrody, rezerwaty, obszary objęte programem Natura 2000.
 • Szacunki dotyczące ilości wytwarzanych przez nowopowstałą firmę odpadów i zanieczyszczeń, a także planowane zużycie wody czy energii elektrycznej.

Rozwijaj się w Warszawie z profesjonalistami

Jak widać, przygotowanie dokumentów związanych z ochroną środowiska wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. Dlatego już na etapie przygotowań pod inwestycję warto skonsultować się z jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego, czyli EKO Bydgoszcz. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego. Rynek inwestycyjny w Warszawie jest ograniczony, natomiast liczba chętnych jest bardzo duża. Nie pozwól, żeby formalności stanęły na przeszkodzie do realizacji planowej inwestycji.

Najczęstsze pytania o kartę w Warszawie

 • Czy przygotowujecie kartę tylko w Warszawie?

  Nie, realizujemy dokumentację w całym woj. mazowieckim - działaliśmy w Sochaczewie, Płocku, Radomiu czy Warszawie.

 • Jaki jest średni czas przygotowania dokumentacji?

  Wszystko zależy od wielkości inwestycji, niezbędnych analiz czy dodatkowych badań, ale również pozyskanych materiałów. Średnio przygotowujemy dokumentację w czasie od 3 do 6 tygodnii.

 • Jaka jest cena karty informacyjnej?

  Opłata za przygotowanie dokumentajacji zależna jest od kilku zmiennych, dlatego też wycenę robimy indywidualnie do każdej dokumentacji. Przykładowe ceny karty informacyjnej przedsięwzięcia możecie zobaczyć pod tym linkiem.

Oceń artykuł
Karta informacyjna przedsięwzięcia - Warszawa

5 / 5 na podstawie 1 głosów