Karta informacyjna przedsięwzięcia Bydgoszcz

KIP Bydgoszcz

KIP Bydgoszcz

W największych miastach Polski dynamicznie rozwija się przemysł, wpływający na otoczenie w większym lub mniejszym stopniu. Ważnym dokumentem związanym z inwestycjami w takich miastach jak Bydgoszcz jest karta informacyjna przedsięwzięcia.

Prężne inwestycje niosą za sobą różnorodne konsekwencje. Oprócz nowych stanowisk pracy czy rozwoju konkretnej branży niezwykle ważny jest też ewentualny wpływ na środowisko. Dla przejrzystości wszelkiego rodzaju inwestycji niezbędna jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Co to takiego i dlaczego jest konieczna?

Kto w Bydgoszczy opiniuje kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Organ prowadzący sprawę do którego wpływa KIP razem z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Urząd Miasta w Bydgoszczy

Organy opiniujące KIP:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - RDOŚ
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach - PGWWP

Karta informacyjna przedsięwzięcia - co to jest?

KIP w decyzji środowiskowej jest dokumentem stosowanym w procesie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Jest to rodzaj dokumentu informacyjnego, który zawiera istotne dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz jego potencjalnego wpływu na środowisko. Więcej informacji przeczytacz tutaj: czym jest karta informacyjna.

Kiedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest wymagana jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadziła obowiązek dołączania KIP do tego wniosku

Inwestycja na dużą skalę – niezbędne dokumenty

Duże inwestycje znacząco różnią się na poziomie przygotowań oraz realizacji od zwyczajnego biznesowego startu. Szereg dokumentów, jakie musi skompletować inwestor zanim w ogóle rozpocznie prace nad realizacją swojego planu, robi wrażenie, jednak są to formalności niezbędne w kontekście zadbania o każdy aspekt nowej inwestycji.

W zależności od tego, jaki biznes ma powstać w Bydgoszczy, wymagana może być karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Podstawą prawną do tego wymogu jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Co znajduje się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

W art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie wskazano podstawowy zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uwzględnia ona przede wszystkim dotychczasowe uwarunkowania środowiskowe oraz potencjalny wpływ na otoczenie nowej inwestycji. W karcie znajdują dane dotyczące m.in. skali działania inwestycji. Ta informacja pozwala oszacować, czy przedsięwzięcie będzie absorbowało regionalne surowce naturalne oraz czy nowo powstałe budynki będą w znaczący sposób wpływać na dotychczasową zabudowę.

Karta informacyjna przedsięwzięcia to również szczegółowe plany inwestora, jak chociażby kwestia pokrycia nieruchomości szatą roślinną. W czasach intensywnej industrializacji zanikanie zieleni w miastach było lekceważone, co miało poważne konsekwencje dla ekosystemu. Dziś każda inwestycja musi uwzględnić zachowanie zdrowych proporcji między np. nowymi budynkami a terenami zielonymi w obszarze inwestycji. Ponadto inwestor obliguje się do wdrożenia rozwiązań przyjaznych środowisku, spełniających najwyższe standardy ekologiczne.

Bydgoszcz jako nowoczesne miasto przyjazne inwestycjom

Dla samego miasta nowa inwestycja oznacza dodatkowe wpływy do budżetu. Sprzedaż działki, podatki, a także stworzenie nowych stanowisk pracy to okoliczności, które przemawiają za otwartością na prężne przedsięwzięcia. Jednocześnie to też szereg obowiązków ze strony miasta, jak np. dostosowanie infrastruktury czy sprostanie utylizacji odpadów generowanych przez nowy zakład.

Bydgoszcz na przestrzeni ostatnich lat jawi się jako miasto nowoczesne, które stwarza przyjazne warunki inwestorom. Region udowadnia, że dobrze radzi sobie z dużymi firmami, co potwierdza obecność na międzynarodowym rynku bydgoskiego przedstawiciela przemysłu elektromaszynowego, firmy PESA Bydgoszcz S.A.

Jak widać, przygotowanie dokumentów związanych z ochroną środowiska wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. Dlatego już na etapie przygotowań pod inwestycję warto skonsultować się z jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego, czyli EKO Bydgoszcz. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.

Najczęstsze pytania o kartę w Bydgoszczy

 • Czy sporządzacie kartę na terenie Bydgoszczy i okolic?

  Tak, sporządzamy kartę dla inwestycji na terenie Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia czy pobliskich powiatów.

 • Jaki jest termin przygotowania karty?

  Od momentu zlecenia czas przygotowania to od 3 do 6 tygodni, w zależności o czynników indywidualnych.

 • Ile kosztuje karta?

  Cena zależna jest od kilku czynników, wyceniamy KIP przed rozpoczęciem współpracy. Tutaj znajdziecie przykładowy cennik karty informacyjnej.

 • Jakie potrzebujecie dokumenty do sporządzenia KIPa?

  Wszystkie potrzebne i niezbędne dokumenty oraz materiały przedstawimy przed rozpoczęciem współpracy.

Oceń artykuł
Karta informacyjna przedsięwzięcia - Bydgoszcz

5 / 5 na podstawie 1 głosów