Karta informacyjna przedsięwzięcia Łódź

KIP Łódź
KIP

Łódź, Piotrków Trybunalski

Łódź w całej Polsce jest synonimem przemysłu oraz symbolem epoki industrializacji. W centralnej części kraju nadal planuje się nowe inwestycje, obowiązkowo poprzedzone odpowiednimi dokumentami na temat ochrony środowiska.

Każdy region kraju przychylnym okiem patrzy na nowe inwestycje, które oznaczają dodatkowe pieniądze dla budżetu miasta czy gminy, a także m.in. nowe stanowiska pracy. Niemniej równie istotne są kwestie związane z ochroną środowiska, nowe przedsięwzięcia nie powinny negatywnie wpływać na środowisko naturalne oraz jakość życia ludzi. W tym celu funkcjonuje karta informacyjna przedsięwzięcia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co to jest?

Żeby zrealizować nową inwestycję, należy uwzględnić kwestie związane z potencjalnym wpływem na środowisko. W tym celu wśród dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac znajduje się karta informacyjna przedsięwzięcia. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestor zobligowany jest do przygotowania dokumentacji zawierającej informacje na temat wszelkich aspektów związanych z ekologicznymi konsekwencjami inwestycji.

Jakie informacje zawiera karta informacyjna?

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) znajdują się zarówno najbardziej ogólne dane dotyczące planowanej skali działania przedsiębiorstwa, jak i najważniejsze szczegóły, poruszające takie kwestie jak stopień oraz plan zazielenienia powierzchni przeznaczonej pod budowę. Warto przypomnieć, że KIP to także dokument skierowany do lokalnego społeczeństwa.

W związku z tym znajdują się tam takie informacje jak: charakter inwestycji, rodzaj prowadzonej działalności, przebieg poszczególnych etapów, np. produkcyjnych, a także ewentualne zagrożenia dla samych mieszkańców. KIP zawiera również informacje o codziennych skutkach powstania nowej inwestycji w regionie w kontekście lokalnej społeczności, do której również skierowany jest ten dokument. Są to aspekty związane z poziomem hałasu, emisją spalin czy substancji wprowadzanych do środowiska.

Wśród wielu dokładnych danych, jakie powinny znaleźć się w KIP, wymienić można także takie aspekty jak:

 • przewidywane zużycie wody,
 • pstosowane paliwa,
 • pprzewidywane oddziaływanie na środowisko,
 • pwykorzystywane technologie,
 • pdokładna powierzchnia przedsiębiorstwa.

Te wszystkie informacje pozwalają doprecyzować charakter inwestycji oraz jej wpływ na przyszłość regionu. Powstanie KIP to wymagający proces, jednak ma on niebagatelne znaczenie w kontekście późniejszych relacji inwestora zarówno z władzami, jak i lokalną społecznością.

Nowoczesne inwestycje w Łodzi, czyli kultywacja tradycji

Przemysłowa historia Łodzi nie oznacza, że region jest zamknięty na nowe inwestycje – wręcz przeciwnie. Uwzględniając najnowsze standardy krajowe i unijne, w Łodzi i okolicach mogą powstawać nowoczesne i przyjazne środowisku firmy, które mogą wręcz poprawić sytuację ekologiczną w regionie. Lokalne władze intensywnie dopasowują infrastrukturę pod kątem inwestycji. Powstają ośrodki zdrowia, rozwija się transport publiczny. Łódź jako miasto osadzone w centralnej części kraju wykorzystuje swój lokalizacyjny potencjał i nadal może być wizytówką przemysłową nowoczesnego państwa.

Jak widać, przygotowanie dokumentów związanych z ochroną środowiska wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. Dlatego już na etapie przygotować pod inwestycję warto skonsultować się z jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego, czyli EKO Bydgoszcz. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.

Najczęstsze pytania o kartę w Łodzi

 • Ile trzeba czekać na kartę?

  W zależności od wielkości inwestycji, dodatkowych analiz czy inwentaryzacji oraz pozyskanych materiałów średni czas to od 3 do 6 tygodnii.

 • Ile kosztuje karta informacyjna przedsięwzięcia?

  Kwota zależna jest od wielu czynników, wyceniamy KIP indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy. Tutaj znajdziecie przykładowe ceny karty informacyjnej.

 • Jakie potrzebujecie dokumenty do sporządzenia KIPa?

  Listę niezbędneych materiałów do przygotowania karty przedstawimy przed rozpoczęciem współpracy.

Oceń artykuł
Karta informacyjna przedsięwzięcia - Łódź

5 / 5 na podstawie 1 głosów