Karta informacyjna przedsięwzięcia Toruń

KIP Toruń
KIP

Toruń, Włocławek

Serce Pomorza i Kujaw to dobre miejsce na inwestycje, zwłaszcza że Toruń ma spory potencjał dla biznesu. Żeby jednak zrealizować ambitne plany, na początek należy przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia. Czym jest ten dokument i co zawiera?

Wielu Toruń kojarzy się z postacią Mikołaja Kopernika, starymi zabytkami oraz bogatą historią. Miasto ma jednak jak najbardziej nowoczesne aspiracje, a wśród nich są innowacyjne inwestycje. Jak się do nich przygotować?

Inwestycje z myślą o ekologii, czyli karta informacyjna przedsięwzięcia

Polityka państwowa oraz Unii Europejskiej kładzie duży nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska. W związku z tym powstały przepisy, które uwzględniają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie realizowania nowych inwestycji w całym kraju. Chodzi dokładnie o Ustawę z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz unijne dyrektywy, a w szczególności I i II aneks Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG.

W zależności od rodzaju planowanej inwestycji, przedsiębiorca może być zobligowany do sporządzenia jednego z dwóch dokumentów: karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) albo raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Tam, gdzie pojawia się ewentualność znaczącego wpływu na ekosystem, konieczna jest KIP. Wszelkie szczegóły znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Czym jest KIP? Najważniejsze informacje zawarte w karcie

Stwierdzenie, że w karcie informacyjnej zawarte są zarówno ogólne, jak i szczegółowe informacje na temat charakterystyki inwestycji, jest z pewnością zbyt nieprecyzyjne. Dlatego warto wymienić przynajmniej część najistotniejszych danych, które powinny znaleźć się w KIP:

 • rodzaj oraz ogólny charakter planowanej inwestycji, z uwzględnieniem m.in. poszczególnych etapów produkcyjnych lub ewentualnych zagrożeń;
 • skala przedsięwzięcia, która rzutuje chociażby na ruch drogowy w okolicy oraz liczbę nowopowstałych stanowisk pracy;
 • powierzchnia zajmowana przez inwestora, z podziałem na fragmenty zieleni, które muszą pojawić się w dużych kompleksach przemysłowych;
 • rodzaj wykorzystywanej technologii, a co za tym idzie kwestie związane z natężeniem hałasu czy emisją spalin do powietrza;
 • plany reorganizacji ruchu drogowego, związanego z etapem budowy oraz dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa;
 • przewidywania dotyczące wykorzystania surowców naturalnych, ale także wody, paliwa oraz energii elektrycznej;
 • planowane wprowadzenie rozwiązań na rzecz ochrony środowiska, jak np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy ochrona ważnych obszarów lokalnego ekosystemu;
 • ewentualne oddziaływanie na pobliskie strefy istotne ekologicznie takie jak parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary objęte programem Natura 2000 czy też jeziora i rzeki;
 • ocena ryzyka wystąpienia awarii, a także ich ewentualne skutki;
 • przewidywane ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływ na sytuację ekologiczną regionu.

Szanse dla Torunia i okolic

Nowe inwestycje oznaczają zazwyczaj szanse rozwoju dla każdego regionu. Nie inaczej jest w przypadku Torunia. Żeby jednak należycie przygotować się do tak dużego przedsięwzięcia, warto zdać się na profesjonalistów. EKO Bydgoszcz jest jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.

Najczęstsze pytania o kartę w Toruniu

 • Czy sporządzadzie kartę na terenie Torunia i okolic?

  Oczywiście. Przygotowujemy dokumentację praktycznie we wszystkich miastach w Polsce. Działamy na terenie kujawsko-pomorskim od lat, m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku, Nakle nad Notecią czy Grudziądzu.

 • Ile trzeba oczekiwać na gotowy KIP?

  Czas realizacji jest zależy od pozyskanych materiałów i trudności przygotowania dokumentacji. Średnio od zlecenia do przygotowania przewidujemy 3 - 6 tygodni.

 • Jaka jest cena za kartę?

  Sprządzenie dokumentacji jest wyceniane za każdym razem indywidualnie na podstawie zebranych informacji. Tutaj możecie zobaczyć przykładowe ceny karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Oceń artykuł
Karta informacyjna przedsięwzięcia - Toruń

5 / 5 na podstawie 1 głosów