Karta informacyjna przedsięwzięcia Gdańsk

KIP Gdańsk
KIP

Gdańsk, Gdynia i Sopot

Wybrzeże od zawsze kojarzy się z prężnym przemysłem, napędzanym dostępem do morza oraz jego zasobów naturalnych. Żeby jednak wszelkie inwestycje nie wpływały negatywnie na środowisko, każdemu projektowi towarzyszy karta informacyjna przedsięwzięcia.

Gdańsk, Trójmiasto i całe Pomorze to atrakcyjne miejsce dla wielu branż. Zanim jednak przedsięwzięcia dojdą do skutku, konieczne jest przygotowanie obszernej dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

Dlaczego karta informacyjna przedsięwzięcia jest ważna?

Zarówno włodarze terenów, na których inwestorzy planują rozpocząć nowy biznes, jak i okoliczni mieszkańcy mają na uwadze aspekt ochrony środowiska. W tym celu inwestorzy muszą przygotować dwa dokumenty: kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. O tym, jakie formalności muszą zostać dopełnione przed rozpoczęciem prac, decyduje prawo zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

W myśl przepisów prawa udział społeczeństwa w ochronie środowiska ma zwiększyć się poprzez kontrolę inwestycji pod kątem ewentualnego wpływu na środowisko naturalne. Ma w tym pomóc karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), w której znajdują się takie informacje jak:

Rodzaj, skala oraz najważniejsze cechy nowej inwestycji – pomagają lepiej zrozumieć, jaki rodzaj działalności będzie prowadzony oraz czy ma ona konsekwencje dla otoczenia oraz dotychczasowych mieszkańców. W Gdańsku i na Pomorzu, gdzie nie brakuje np. przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, jest to szczególnie istotne.

Rodzaj wykorzystywanej technologii, a także opis konkretnych etapów produkcyjnych.

Przewidywana ilość zużywanych w celach produkcyjnych surowców – ta informacja pozwala z kolei przewidzieć ewentualne zubożenie regionu w dany surowiec.

Rozwiązania dla ochrony środowiska – niektórzy przedsiębiorcy mogą być zobligowani do działań proekologicznych ze względu na charakter biznesu, jaki mają zamiar uruchomić w regionie.

Oddziaływanie na środowisko naturalne, w tym potencjalna ingerencja w obszary chronione, takie jak rezerwaty przyrody, pomniki przyrody czy tereny objęte programem Natura 2000.

Przedstawienie ryzyka związanego z daną gałęzią przemysłu – potencjalne awarie i ich wpływ na środowisko naturalne i lokalną społeczność.

Chociaż dla wielu branż niektóre z tych zapisów mogą wydawać się abstrakcyjne, to jednak głównym założeniem karty informacyjnej przedsięwzięcia jest poszerzenie świadomości zarówno lokalnych władz, które decydują o umożliwieniu inwestycji, jak i społeczności. Sprzyja to dalszemu funkcjonowaniu nowych firm w regionie oraz przyjaznym relacjom z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami.

Strategia rozwoju Gdańska otwarta na inwestycje

W przypadku obecnych inwestycji standardem jest już karta informacyjna przedsięwzięcia. Gdańsk jako miasto, które w kontekście całego Trójmiasta intensywnie się rozwija, jednocześnie przykłada dużą wagę do kwestii ekologicznych. W programie operacyjnym Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk można przeczytać m.in. o warunkach powodzenia procesu przyciągania inwestorów, do których zalicza się infrastrukturę, instytucje badawcze, ale też uwarunkowania naturalne. O te ostatnie należy jednak dbać, w czym pomaga karta informacyjna przedsięwzięcia.

W związku z tym już na etapie przygotowań pod inwestycję warto skonsultować się z jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego, czyli EKO Bydgoszcz. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.

Najczęstsze pytania o kartę w Gdańsku

  • Czym jest karta informacyjna?

    Tzw. KIP jest dokumentem niezbędnym i wymaganym do przeprowadzenia weryfikacji i oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Więcej szczegółów znajdziecie w naszym poradniku: Czym jest karta informacyjna?.

  • Czy działacie tylko w Gdańsku?

    Nie, działamy na terenie całego kraju. Realizowaliśmy karty informacyjne również w Sopocie, Gdynii, Kościerzynie, Tczewie czy pobliskiach miastach. Nie ma dla nas ograniczeń.

  • Ile muszę zapłacić za kartę?

    Kwota za KIP jest uzależniona od kilku czynników - każdorazowo wyceniamy KIP przed rozpoczęciem współpracy. Pod tym linkiem możecie zobaczyć przykładowe ceny karty.

Oceń artykuł
Karta informacyjna przedsięwzięcia - Gdańsk

5 / 5 na podstawie 1 głosów