Poradnik - decyzje środowiskowe

  • Czy remont drogi wymaga decyzji środowiskowej?

    Publikacja: 01.07.2024 | Autor: Karta-informacyjna.pl

    Rozbudowa infrastruktury drogowej ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy regionów oraz komfort przemieszczania się turystów i mieszkańców. Aby usprawnić komunikację drogową, niezbędna jest nie tylko budowa nowych dróg, ale także modernizacja już istniejących.

  • Co to jest decyzja środowiskowa?

    Publikacja: 01.07.2024 | Autor: Karta-informacyjna.pl

    Dynamiczny rozwój budownictwa pociąga za sobą konieczność odpowiednich regulacji prawnych mających na celu ochronę środowiska. Jednym z najważniejszych aktów prawnych służących zminimalizowaniu niekorzystnego oddziaływania inwestycji na otoczenie jest decyzja środowiskowa.